برای مشاهده آخرین وضعیت توزیع مدال های المپیک 2012 لندن و رتبه بندی کشورها می توانید از لینک زیر استفاده کنید که مربوط به سایت رسمی بازی ها می باشد: 

 

http://www.london2012.com/medals/